Labelf Blog

Discover the latest product updates, announcements, and articles from the Labelf team.
June 17, 2021
Use cases

Effektivisera text-processer med hjälp av AI

Vi på Labelf fick kontakt med certifieringsorganet Qvalify som bland annat jobbar med ackrediterad certifiering. Qvalify har byggt en mjukvaruplattform där både revisorer och de bolag som ska certifieras kan sköta den kontakt, rapportering och avvikelsehantering som sker i samband med en certifieringsprocess. Quno som plattformen heter underlättar processen otroligt mycket för revisorerna och kundbolagen under certifieringsprocessen. Vi på Labelf och Qvalify tog ett möte för att diskutera vilka möjligheter det fanns att använda artificiell intelligens (AI) för att göra verktyget ännu snabbare och smidigare.

AI för just textförståelse har utvecklats med stormsteg under de senaste åren och har nyligen blivit i princip lika bra som oss människor på att förstå text. Detta kan man utnyttja för att spara tid och ta bort tråkiga deluppgifter i processer eller verktyg som behandlar text. Tillsammans med Qvalify identifierade vi en process där deras revisorer skrev en längre text i ett textfält för att sedan välja ur en rullista vilken ISO-standard och vilket delkrav den texten handlade om. Vi lyckades tillsammans med Qvalify implementera en AI-lösning som kunde ge förslag på vilken standard och delkrav texten berörde.

Nu kunde revisorerna spara flera minuter per fall på att slippa scrolla genom långa rullistor med olika delkrav eftersom det i nio fall av tio redan fanns ett korrekt förslag att klicka på vid sidan om rullistorna. Till hösten siktar vi på att fortsätta vårt samarbete med Qvalify och hitta fler områden där vi kan förenkla och förbättra tillsammans!


Per Näslund

CTO & Co-Founder @ Labelf AI

Change Cookie Settings